HIV sa netýka len teba, nie si v tomto sám!

Boj proti HIV potrebuje silné osobnosti aj na Slovensku, pretože mnoho ľudí na Slovensku ešte stále osdudzuje ľudí žijúcich s HIV a odsúva ich na kraj spoločnosti, pričom si neuvedomujú, že aj sami, alebo ich blízki, sa takými môžu stať. 

Uvedomujeme si silnú stigmatizáciu HIV pozitívnych ľudí spoločnosťou, odmietanie zo strany niektorých lekárov, diskriminácie v mnohých oblastiach.

Chceme prinášať najnovšie informácie zo sveta v problematike HIV/AIDS, poskytnúť pomocnú ruku “pozitívnym” ľuďom. Veľký dôraz kladieme na prevenciu. Prevencia je vždy lepšia ako liečba, a v konečnom dôsledku je aj lacnejšia. Vzdelávaním a správnymi informáciami chceme pomôcť pochopiť hrozbu HIV/AIDS a povzbudiť hlavne mladých ľudí k zodpovednému správaniu.