HIV je vírus spôsobujúci nedostatok ľudskej imunity.Vírus postupne napáda imunitný systém človeka a znižuje jeho vlastnú obranyschopnosť voči bežným ochoreniam. Ak sa človek s HIV dlhodobo nelieči, zlyháva jeho imunitný systém.  Vírus HIV je zaradený medzi retrovírusy. 

Vírus HIV potrebuje pre množenie živú bunku. Na svoje množenie používa T-lymfocyty, laicky nazývané CD4 bunky, ktoré sú súčasťou ľudskej imunity. Tento vírus laicky vnikne do CD4 bunky, kde sa pomocou tejto bunky ďalej množí. Vírus HIV zahubí CD4 bunku a následne stovky vírusov sa vyplaví z bunky do krvného obehu. Takto sa vírus v našom tele množí. 

Nákaza vírusom HIV sa príznakmi môže podobať chrípke, či infekčnej mononukleóze. Tieto príznaky sa môžu, ale nemusia objaviť. Tento jav zvyčajne nastáva 2 – 3 týždne po nákaze. Počas tohto obdobia sa vírus v tele rýchlo množí a tzv. Vírusová nálož ( počet kópii vírusu v krvi) je na vysokej úrovni. Po radikálnom množení vírusu prichádza ústup množenia vírusu HIV, nastáva obdobie “pokoja”. HIV infikovaný človek nemusí mať zdanlivo žiadne príznaky. Môže byť mierne unavený, vyčerpaný. Toto vyčerpanie väčšinou pacienti pripisujú pracovnému vyťaženiu, stresu, ročnému obdobiu. Človek aj v tomto “pokojnom” štádiu môže kohokoľvek nakaziť vírusom HIV. Toto štádium môže trvať aj niekoľko rokov. 
Nákaza vírusom HIV sa dá jednoznačne určiť iba testom HIV ! Žiadne príznaky pre HIV nie sú jednoznačné! HIV nie je možné zistiť z krvného obrazu, či iných bežných krvných testov. 

Vírus HIV bol objavený v roku 1981 v USA. Medzi známe HIVpozitívne osobnosti patria: Freddie Mercury. 
Žiaľ HIV je síce liečiteľné, ale zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie.