Pri bežnom ošetrovaní pacientov nehrozí nákaza vírusom HIV. Avšak netreba zabúdať na vnútorné predpisy ako aj zákon č. 576/2004 Z.z. a preto dbať na to pri ošetrovaní každého pacienta. Každý pacient je z lekárskeho hľadiska potencionálne riziko a teda je potrebné pristupovať ako k vysoko infekčnému. Netreba zabúdať na to, že v každom biologickom materiáli sú vírusy, baktérie a iné látky, ktoré môžu vyvolať rôzne ochorenia.

Vnútorné predpisy každého zdravotníckeho zariadenia upravujú postup ošetrovania pacientov, ktoré už v dnešnej dobe patria medzi pravidlá, ktoré musí dodržiavať každý zdravotnícky personál.
Ak sú dodržané tieto základné pravidlá, tak prenos vírusu HIV je minimalizované až priam vylúčené, pri bežnom ambulantnom ošetrovaní pacientov.    

  • Dezinfekcia rúk (dezinfekčným mydlom, dezinfekčným roztokom ) pred a po každom zákroku. V prípade väčšieho zákroku je potrebné dezinfikovať aj predlaktie.
  • Počas odberov krvi použiť ochranné rukavice,
  • V prípade kašľa pacienta odporúčame použiť rúško na tvár.

V prípade, že nie ste si istý týmto postupom stačí keď si prečítate svoje vnútorné predpisy vo veci ošetrovania pacientov.