Predovšetkým, je pochopiteľné, že máte pocity, ktoré sú ťažké. Hoci sa to ľahšie hovorí, ako učiní, netrápte sa kvôli tomu, že sa cítite zle. Priznať si svoje pocity je prvý dôležitý krok k ich pochopeniu.

Je veľa spôsobov, ako sa starať o svoju duševnú rovnováhu.

Veľkou pomocou môže byť rozhovor s vašim partnerom/partnerkou, alebo priateľom/priateľkou o vašich zážitkoch a pocitoch. Nápomocným môže byť aj odborné poradenstvo, keď máte ťažké myšlienky a pocity, ktoré sa neprekonávajú ľahko. Váš lekár by vám mal vedieť odporučiť a pomôcť nájsť ten správny typ poradenstva.Dostatok spánku a stravy poskytuje dôležitý základ pre vašu duševnú rovnováhu a pohodu. Takže ak s týmto máte nejaký problém, mali by ste zvážiť žiadosť o pomoc.

Veľa ľudí užíva alkohol a drogy, na krátkodobú úľavu od svojich ťažkých pocitov. Tieto prostriedky síce môžu ponúknuť dočasnú úľavu, ale v dlhodobom meradle je pravdepodobné, že vaše pocity ešte sťažia a za určitých okolností môžu poškodiť vaše fyzické zdravie. Alkoholom si môžete len zhoršiť svoj zdravotný stav. Dočasný efekt pre Vašu psychiku, ale Vaše zdravie to môže významne podlomiť. 

Pocit pohody vám pomôže navodiť zapojenie sa do nejakej produktívnej, tvorivej, zábavnej činnosti. Je dôležité mať voľno-časové aktivity, záujmy, hobby, a takisto aj určité ciele. Je nápomocné, ak sú tieto ciele realistické a uskutočniteľné malými merateľnými krokmi.

Pocit izolácie môže byť zdrojom úzkosti, preto je dôležité pre duševnú rovnováhu nájsť si pre vás prijateľný a nerušivý spôsob interakcie s ľuďmi. Niektorí, ale nie všetci ľudia, pokladajú za dôležitý zdroj vnútorného pokoja a stimulácie vieru, alebo duchovno. Modlitba, meditácia, či tiché rozjímanie sú pre mnohých veľmi nápomocné. 

Duševné zdravie
Problémy s duševným zdravím môžu zasiahnuť hocikoho, ale zdá sa, že ľudia s HIV častejšie prechádzajú takýmito problémami. To však môže byť spôsobené aj tým, že skupiny najviac postihnuté HIV (gayovia, utečenci, migranti a užívatelia drog) sú sami o sebe ohrozenejší duševnými problémami.

Je známe, že HIV v pokročilom štádiu spôsobuje problémy s duševným zdravím, hoci v súčasnosti sa tak deje veľmi zriedkavo. Bežnejšie sú pocity náhleho emocionálneho nepokoja, ktoré sú často sprievodným javom nepríjemných životných udalostí a duševných ochorení, ako depresia, či chorobná úzkosť. Navyše niektoré lieky proti HIV môžu spôsobiť psychické problémy.

Základom je hovoriť o svojich problémoch. Otvorte sa niekomu, nesmiete sa uzatvárať pred sebou samým. Potrebujete sa zdôveriť. Niekedy je to kňaz, niekedy partner, niekedy najlepší kamarát. Netreba sa uzatvoriť do seba.