Iné obmedzenie v pracovnej oblasti by ste pociťovať nemali. Pri zdravotnej prehliadke, ktorú musíte absolvovať pri nástupe do zamestnania Vás vírus HIV nebude obmedzovať. Táto diagnóza pre väčšinu povolaní nemá obmedzenie. Jediné obmedzenie je pri profesiách, kde prichádzate do styku s telesnými tekutinami a hrozí nákaza ostatných ľudí. 

Obmedzenie nebudete ani pociťovať. Treba si dať pozor, aby ste sa vyhýbali nadmernému stresu, ktorý môže spôsobiť zhoršenie Vášho zdravotného vzťahu, prípadne zbytočnému plytvanie svojimi silami. Nemusíte hneď meniť svoju prácu, stačí keď budete pokračovať vo svojej práci tak ako doteraz. V pracovnej oblasti nebudete pociťovať žiadne obmedzenie. Venujte sa aj naďalej svojím koníčkom, svojej práci. Ak užívate liečbu, odporúčame si zabezpečiť lieky na dosah, zároveň odporúčame si ich nenechávať položené na pracovisku, aby nedošlo k ich strate, alebo nebodaj prezradeniu. 

 Vo svojej pracovnej oblasti nebudete pociťovať diskrimináciu. Nemusíte to oznamovať zamestnávateľovi, kolegom v práci. Stačí dodržiavať hygienické štandardy tak ako predtým (umývanie riadu po sebe, umývanie rúk po použití toalety, prekrytie otvorených rán pri zranení).