Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
V. Spanyola 21
011 71 Žilina
Oddelenie epidemiológie
Odbery sa vykonávajú (aj anonymne):
pondelok – piatok od 7.00 hod. do 10.00 hod.
Kontaktná osoba: MUDr. Gabriela Košecká
Telefón: 041 723 38 42
E-mail: [email protected]
Predodberové a poodberové poradenstvo. Výsledky do 7-10 dní od odberu. Cena za odber: 3 – 6 €. V prípade vystavenia certifikátu: 9 €.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
Nemocničná 12
026 01 Dolný Kubín
Oddelenie epidemiológie
Odbery sa vykonávajú:
pondelok – piatok od 7.00 do 15.00 hod. anonymne, najlepšie 3 – 4 týždne (mesiac) po styku Výsledky do týždňa od odberu – možnosť vystaviť certifikát.
Kontaktná osoba: MUDr. Katarína Ranostajová
Telefón: 043 586 50 17
E-mail: [email protected]
Predodberové a poodberové poradenstvo.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 36
031 08 Liptovský Mikuláš
Oddelenie epidemiológie
Odbery sa vykonávajú: pondelok – piatok v čase od 08:00 – 09:00 hod. 
Kontaktná osoba: MUDr. Danica Maslenová
Telefón: 044 55 14 241
E-mail: [email protected]
Predodberové a poodberové poradenstvo.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
Kuzmányho 27
036 80 Martin
Oddelenie epidemiológie
Odbery sa vykonávajú:
pondelok – piatok: na základe telefonického dohovoru, aj anonymne. Výsledky 2-3 týždne od odberu.
Kontaktná osoba: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Telefón: 043 401 29 27
E-mail: [email protected]
Predodberové a poodberové poradenstvo.