Dôvodom by mohlo byť prirodzené kolísanie vašej túžby po sexe, s ktorým ste pripravený sa vyrovnať. Ale je tu aj možnosť, že vám to spôsobí problémy, obzvlášť ak ste kvôli tomu nešťastný alebo vám to zasahuje do iných stránok života.

HIV môže spôsobiť, že sa na seba a sex budete pozerať veľmi negatívne. Mohlo by sa stať, že sa budete cítiť previnilo, kvôli pohlavným stykom, ktoré ste mali, alebo máte. Môžete sa obávať, že niekoho iného infikujete potenciálne smrteľnou chorobou, alebo sa hnevať na osobu, či ľudí, ktorí vás mohli infikovať.

HIV diagnóza možno prehĺbi vaše negatívne postoje k sebe samému. HIV sa používa ako morálny a politický nástroj, na kritizovanie a stigmatizovanie skupín, ktorých sa to v tejto krajine najviac dotýka – mužov majúcich sex s mužmi, Afričanov a užívateľov drog.

Nesmiete zabúdať na to, že HIV je infekcia – nie je to morálny súd ani trest.

Strach, že infikujete sexuálnych partnerov HIV je tiež bežný a môže spôsobiť, že vaša túžba po sexe alebo sexuálna výkonnosť poklesne. Ďalším možným zdrojom úzkosti, je oznámenie vaším minulým, súčasným, alebo potenciálnym sexuálnym partnerom, že máte HIV. Môže to byť skľučujúci pocit a vy sa potrebujete rozhodnúť, či to neoznámite nikomu, alebo len niektorým, či všetkým svojím sexuálnym partnerom. Odporúčame oznámiť to, že ste HIV+ svojim sexuálnym partnerom hoc aj anonymne. Ak sú nositeľom vírusu HIV pomôžete im viesť kvalitný život a vy sa nebudete umárať v špekulatívnych náladách. 

Nakazenie inej osoby vírusom HIV, v dôsledku nechráneného pohlavného styku, by mohlo mať vážne právne dôsledky v zmysle právneho poriadku ( trestný zákon § 165 a násl. zákona č. 300/2005 Z.z.). Nezabúdajte aj na morálne následky vystavenia rizika prenosu HIV svojho či už sexuálneho partnera. Ste povinný o víruse HIV informovať svojho sexuálneho pertnera. 

Premyslite si, ako a kedy oznámite ľuďom, že máte HIV, a ako by ste reagovali, ak by vás niekto odmietol. Hoci veľa ľudí žijúcich s HIV má dlhodobých, alebo príležitostných HIV negatívnych partnerov, stáva sa, že ľudí kvôli HIV odmietnu. Môže to bolieť (dokonca v niektorých prípadoch ohroziť vašu osobnú bezpečnosť) a je dôležité, aby ste si vytvorili stratégie, ktoré vám pomôžu zvládnuť, ak sa vám to prihodí.

Veľa ľudí žijúcich s HIV, má HIV negatívnych partnerov. Mnohé páry dokážu mať chránený pohlavný styk celý čas, ale pre iných je to ťažké, alebo nemožné a sú ochotní podstúpiť riziko, že sa zdravý partner infikuje HIV. Za určitých okolností nerovnováha síl vo vzťahu môže znamenať, že aj keď jeden partner chce mať bezpečný pohlavný styk, druhý partner vyžaduje, aby nepoužívali prezervatív.

HIV môže viesť k strate sexuálnej intimity vo vzťahu. V takomto prípade sa stáva neoceniteľnou schopnosť vážiť si a tešiť sa z intimity aj iným spôsobom ako cez sex. Niektorí ľudia žijúci s HIV sa rozhodnú mať pohlavný styk iba s tými, ktorí tiež majú HIV – čo sa niekedy nazýva „sérosorting“ (sex, kedy obaja majú HIV). Motívom je to, že nechcú riskovať infikovanie partnera HIV. Iným dôvodom môže byť túžba mať nechránený pohlavný styk s inými HIV pozitívnymi ľuďmi. Takéto konanie je možno príjemné a intímne, ale prináša riziko infikovania sa pohlavne prenosnými infekciami, hepatitídou typu C a hrozí riziko reinfekcie.