Kedy nastáva AIDS?

AIDS nastáva v momente, keď je ľudský imunitný systém vážne poškodený. Avšak ochorenie AIDS nemusí prepuknúť u každého infikovaného človeka. 

Ako je charakterizované AIDS?

AIDS je charakterizované ako úplné zlyhanie obrannej schopnosti pacienta. Vírus zničí imunitný systém natoľko, že pacient ochorie na najrozličnejšie vírusové ochorenia, bakteriálne infekcie, či plesňové ochorenia. Tieto ochorenia pre HIV pacienta môžu byť smrteľné. 

Je možné AIDS liečiť?

AIDS je možné liečiť! AIDS podľa najnovších informácií nie je považované za konečné štádium. Nakoľko človek nemusí mať iba vonkajšie klinické príznaky. Niektorí HIV pozitívny pacienti (zväčša migranti) sú pre nedostatočnú liečbu už v štádiu AIDS. Po poskytnutí liečby týmto pacientom sa ich zdravotný stav, výrazne zlepší a nie sú označovaní ako pacienti AIDS. Avšak nezabúdajme, že AIDS štádium sa stanovuje na základe klinických príznakov. 

Môžem sa statusu AIDS choroby zbaviť? 

Áno je to možné. Štádium AIDS neznamená automatický, že zomriete. Je to len stav, kedy Vaše CD4 bunky klesli pod hodnotu 200. Tento stav je posledné štádium HIV vírusu, avšak sa môže tento stav zvrátiť. Niektorí pacienti sú po zistení automatický zaradený do kategórie AIDS, avšak je to z dôvodu ich nízkej hladiny CD4 buniek. Účinnou liečbou a zvýšením CD4 buniek nad hodnotu 300 – 350 sa stav AIDS stráca a telo reaguje na liečbu, teda sa stav AIDS skončil. 

Zomriem keď mám AIDS?

Nie nezomierate automaticky. Berte to tak, že každého smrť zastihne. V tomto sme si všetci rovní! Včasnou liečbou sa Váš život nezmení. Liečba zlepšuje kvalitu života a výrazne ho predlžuje. Treba si však dávať na pridružené ochorenia, ako napríklad pľúcne ochorenia, alebo iné civilizačné ochorenia. Náš imunitný systém je oslabený, teda je náchylnejší na ochorenia.