Vírus HIV sa týka všetkých. Celého sveta. Týka sa nás priamo či nepriamo. Každý kto má sexuálny styk je v potencionálnom riziku prenosu. Jediné bezpečie je byť sexuálne neaktívny. 

Ako sme už spomínali v ostatných článkoch riziko prenosu je pri análnom styku, vaginálnom styku, orálnom styku. Samozrejme ak je sex praktizovaný s účinnou ochranou ( kondóm) je riziko prenosu HIV takmer mizivé. 

Ostatné sexuálne praktiky napríklad sexuálne pomôcky, petting, pissing, scatt a iné podobné praktiky, pri ktorých nedochádza do styku s telesnými tekutinami je riziko prenosu HIV minimálne. Avšak nezabúdajme na ostatné pohlavne prenosné ochorenia akými sú syfilis, kvapavka, hepatitída. 

Prevencia voči prenosu HIV nespočíva len v sexuálnej ochrane, ale aj v pohode hygienickej ochrany. Teda v prípade, že ste svedkom úrazu, havárie alebo v iných životných situáciach, pri ktorých prídete do styku s krvou. 


Základné zásady ošetrovania otvorených rán: 

  • používať sterilné rukavice, v prípade, že nemáte dispozícií rukavice použite vhodnú zábranu napríklad mikroténové vrecko, či iná vhodná zábrana, ktorá zabráni priamemu styku s krvou. Pri manipulácií s otvorenou ranou dodržiavajte zásady sterility, teda sterilné obväzy, gázy. 
  • pri poskytovaní umelého dýchania nezabudnite použiť sterilné rúško, ktoré je obsahom každej lekárničky. 
  • v prípade, že dôjde do styku Vaša pokožka s krvou netreba sa obávať. Stačí si zasiahnuté miesto umyť teplou vodou, spolu s mydlom, prípadne iným dezinfekčným prostriedkom. V prípade zasiahnutia oblečenia je potrebné toto oblečenie vyprať osobitne v roztoku chloramínu, prípadne ho zabaľte a spáľte. 
  • v prípade, že dôjde k zásahu krvou do očí, úst, či otvorenej rany a viete, že daná osoba je HIV pozitívna je potrebné kontaktovať najbližšiu infekčnú kliniku, kde Vám poskytnú komplexnú liečbu, aby sa zabránilo prenosu vírusu HIV do vášho tela.