Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
Poradňa pre problematiku HIV/AIDS
Odbery sa vykonávajú:
Pondelok – piatok od 7.30 do 11.30 hod., najlepšie hneď ráno.
Kontaktná osoba: MUDr. Pavol Lokša
Telefón: 048 415 42 26
E-mail: [email protected]
Predodberové a poodberové poradenstvo. Výsledky sú do 10 dní od odberu, je potrebné si ich vyzdvihnúť osobne!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
ul. Cyrila a Metoda 357/23, vchod B,
965 01 Žiar nad Hronom
Oddelenie epidemiológie
Odbery sa vykonávajú: na základe telefonickej dohody, anonymne.
Výsledky: Klient si sám odnesie vzorku do laboratória. Výsledky sú do 3 hodín od testovania.
Kontaktná osoba: MUDr. Eva Striežová
Telefón: 045 67 232 79
E-mail: [email protected]
Predodberové a poodberové poradenstvo.