Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Štefánikova 58
949 63 Nitra
Odbor epidemiológie
Odbery sa vykonávajú:
Pondelok – piatok na základe telefonickej konzultácie.
Kontaktná osoba: MUDr. K. Tináková
Telefón: 037 656 04 60; 037 656 04 13
E-mail: [email protected]
Predodberové a poodberové poradenstvo.