Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 14
Bratislava III.
Telefón: 02/593 701 44
e−mail: [email protected]
Vchod do poradne je z bočnej strany budovy.
Odbery sa vykonávajú:
pondelok a streda od 9.30 do 11.00 hod.

Výsledky sú dostupné:
na ďalší týždeň v utorok, štvrtok, piatok od 9.00 do 12.00 hod.
Výsledky je potrebné prevziať si osobne.
Predodberové a poodberové poradenstvo.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto
so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
Bratislava 26

Kontaktná osoba: MUDr. Peter Truska, CSc.; e-mail : [email protected]
Na tomto pracovisko v súčasnosti testovanie neprebieha!

Poradňa prevencie HIV a AIDS v pondelok – piatok od 8.00 do 10.00 hod., po dohode na telefónnom čísle 02/44372773.

Kontaktné odberové centrum laboratórií HPL (platené vyšetrenie)
Poliklinika Mýtna 5
Bratislava
1. poschodie, číslo dverí 117
Odbery sa vykonávajú v pondelok – piatok od 7.00 do 15.00 hod. Na odbery je potrebné sa vopred objednať!
Objednávanie pacientov od 13.00 do 15.00 hod.
Výsledky sú dostupné na druhý deň od14:00 do 15:30
Obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30
Odbery sa môžu vykonať aj anonymne. Výsledky sa vydávajú len osobne! Cena jedného testu: 6,94 €
Telefón: 02/577 86 577
Objednávanie mailom: [email protected]