Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
detašované pracovisko – ulica Senný trh 4
040 11 Košice
Oddelenie infekcie HIV/AIDS
Odbery sa vykonávajú anonymne: streda – piatok od 8.00 do 9.30 hod.
Výsledky sú do 7 dní. V prípade urgentného klienta, možnosť vykonať rýchlotest so skorším výsledkom.
Kontaktná osoba: RNDr. Igor Masica
Telefón: 055 622 18 13
E-mail: [email protected]
Predodberové a poodberové poradenstvo.