Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
Hollého 5
080 01 Prešov
Poradňa prevencie AIDS
Odbery sa vykonávajú:
štvrtok od 7.00 do 9.00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. M. Krenická
Telefón: 051/773 11 83, 051/758 03 45
Nakoľko sa vzorky posielajú na testovanie do Košíc, výsledky sú k dispozícií až o týždeň.
Predodberové a poodberové poradenstvo.