Počet CD4 buniek u HIV negatívnych ľudí

Zvyčajný počet buniek CD4 u HIV negatívneho muža sa pohybuje medzi 400 až 1600 na kubický milimeter krvi (ale lekári obvykle uvádzajú iba číselný údaj, napr. 500). Počet buniek CD4 u HIV negatívnych žien je zvyčajne o niečo vyšší, medzi 500 až 1700. Počet týchto buniek má viacero faktorov. Dokonca aj keď nemáte HIV, je veľa faktorov, ktoré môžu ovplyvniť počet vašich CD4 buniek. 

Napríklad je známe, že:
Ženy majú vyšší počet CD4 buniek ako muži (približne o 100). Počet buniek CD4 u žien stúpa a klesá počas menštruačného cyklu. Perorálne antikoncepčné prostriedky môžu znížiť počet ženiných CD4 buniek. Fajčiari mávajú vyšší počet CD4 buniek (približne o 140). Počet CD4 buniek klesá po odpočinku – až o 40%. Ráno po dobrom nočnom spánku môžete mať nižší počet buniek CD4, ale vyšší popoludní. Zdá sa, že ani jeden z týchto faktorov nemá vplyv na schopnosť imunitného systému bojovať s infekciami.

Len malá časť CD4 buniek vo vašom tele sa nachádza v krvi. Zvyšok je v lymfatických uzlinách a v tkanive, a fluktuácie, uvedené vyššie, môžu byť spôsobené pohybom CD4 buniek medzi krvou a tkanivom.

Počet CD4 buniek u ľudí s HIV

Čoskoro po infikovaní sa HIV, počet vašich CD4 buniek pravdepodobne najprv prudko klesol, a potom sa ustálil na počte okolo 500 až 600. Zdá sa, že ľudia, ktorí prekonali väčší počiatočný pokles buniek CD4 a ich stabilizáciu na nižšej úrovni, môžu byť ohrození rýchlejšou progresiou choroby. Aj keď sa cítite dobre a nemáte žiadne zjavné symptómy HIV, každý deň sa milióny vašich buniek CD4 infikujú HIV a miznú, pričom vznikajú milióny nových CD4, aby ich nahradili. Avšak existujú odhady, podľa ktorých u neliečenej osoby pozitívnej na HIV, počet buniek CD4 klesne o 45 buniek každých šesť mesiacov, pričom dochádza k väčšiemu poklesu u ľudí s vyšším počtom CD4 buniek. Počet CD4 buniek medzi 200 až 500 naznačuje, že váš imunitný systém bol nejako poškodený.

K rapídnemu poklesu počtu CD 4 buniek môže dôjsť v období jedného roku pred vypuknutím AIDS. Preto, ak vaše CD4 raz klesnú pod 350, je odporúčané ich počet kontrolovať častejšie (približne každé tri mesiace).

Sledovanie počtu vašich CD4 buniek, môže tiež pomôcť pri rozhodovaní o potrebe začať užívať lieky proti HIV, ako aj ďalšie lieky, ktoré zabránia niektorým AIDS definujúcim ochoreniam. Odporúča sa, aby každý človek s počtom CD4 buniek na úrovni 350 alebo nižšie, začal brať lieky proti HIV (toto odporúčanie sa zmenilo v roku 2008 – predtým sa odporúčalo začať s liečbou hneď ako počet buniek CD4 klesol na 200, ale ľudia, u ktorých sa začalo s liečbou, keď počet ich CD4 buniek bol na úrovni okolo 350, vykazujú lepšie výsledky a menšiu chorobnosť). Navyše ak počet vašich CD4 buniek je pod 200, odporúča sa, aby ste užívali antibiotiká, aby sa predišlo PCP pneumónii (zápal pľúc spôsobený Pneumocystis carini).

Počet vašich CD4 buniek môže kolísať z prirodzených dôvodov, preto neprikladajte príliš veľký význam výsledkom jediného testu. Radšej si všímajte vývoj na základe výsledkov viacerých meraní počtu CD4 buniek, uskutočnených v poslednej dobe. Ak je počet vašich CD4 buniek vysoký, nemáte žiadne symptómy, a neberiete žiadne lieky proti HIV, tak pravdepodobne stačí, ak sa bude tento počet monitorovať približne raz za niekoľko mesiacov. Avšak ak tento počet prudko klesá, necítite sa dobre, zúčastňujete sa klinickej štúdie, či beriete lieky proti HIV, potom by sa mal monitorovať častejšie.

Percento CD4 buniek

Niekedy okrem určenia počtu buniek CD4, lekár tiež stanoví, aké percento všetkých bielych krviniek predstavujú CD4 bunky. Ide o percento CD4 buniek. Zvyčajný výsledok u človeka s nepoškodeným imunitným systémom je okolo 40%. Percento CD4 buniek pod 20% indikuje také isté riziko ochorení definujúcich AIDS, ako počet CD4 buniek na úrovni približne 200.

Počet CD4 buniek a liečba HIV

Počet vašich CD4 buniek môže pomôcť rozhodnúť, kedy potrebujete začať liečbu HIV. Tiež môže ukázať, nakoľko je vaša liečba úspešná.

Podľa britských smerníc pre liečbu HIV, vydaných v roku 2008 sa odporúča:

  • Keď počet vašich CD4 buniek klesne pod 350, mali by ste začať užívať lieky proti HIV hneď, ako ste na to pripravený/á.
  • Ak je počet vašich CD4 buniek pod 250, mali by ste začať s liečbou HIV okamžite. Počet buniek CD4 pod 200 naznačuje, že vám hrozí riziko nákazy nejakou AIDS definujúcou chorobou.

Predchádzajúce smernice pre liečbu odporúčali, začať s liečbou, keď počet buniek CD4 klesol na 200. Avšak, zdá sa, že ak začnete s liečbou, keď je počet vašich CD4 buniek na úrovni okolo 350, je oveľa pravdepodobnejšie, že budete reagovať na liečbu HIV dobre. Navyše ak začnete liečbu na úrovni 350, znižuje sa tým dlhodobé riziko niektorých závažných ochorení, nevyvolaných HIV, ako napríklad choroby srdca, pečene a obličiek. V súčasnosti prevláda názor, že modernejšie lieky proti HIV sú dostatočne účinné a bezpečné, aby bolo možné začať liečbu v tomto bode. Keď začnete s liečbou HIV, počet vašich CD4 buniek by mal začať pomaly narastať. Pokles počtu vašich CD4 buniek v priebehu viacerých testov by mal varovať vášho lekára, že vaša liečba HIV môže byť nesprávna.


Začiatok liečby HIV je doživotný! V prípade nasadenia liečby prostredníctvom liekov sa v tomto momente žiaľ nikdy neskončí. Je to doživotné užívanie liekov, ktoré však nie je na obtiaž. Toto sú momentálne najnovšie vedecké výskumy a závery.