Ak si hovoríte, že ak máte HIV a nič “horšie” Vás postihnúť nemôže mýlite sa. HIV je vírus, ktorý sa snaží prežiť. Mutuje, stáva sa odolný. Ak máte nechránený pohlavný styk môžete sa vystaviť riziku reinfekcie. Lekárske štúdie odporúčajú dodržiavať chránený pohlavný styk aj keď ste pacient, ktorý užíva liečbu. 

Ako vyjadrenie postačuje nasledovné: 
” Prirodzene, aj vírus HIV mutuje, lebo aj on chce prežiť. Po určitom čase liečby sa preto môže stať, že je vírus HIV u pacienta na niektorý liek rezistentný a liečba prestáva byť účinná. Výhodou je, že liekov je toľko, že ich možno rôzne meniť a kombinovať vo forme tzv. „koktailov“. Kým neliečení pacienti prežívajú s vírusom osem, desať, dvanásť rokov, liečení s ním žijú ďalších dvadsať či viac rokov. Nové lieky stále pribúdajú, takže iba budúcnosť ukáže, na ako dlho bude možné predĺžiť život pacienta.” 
RNDr. Danica Staneková, CSc. – časopis Život, vydanie 05/2012. 

Preto aj pacienti HIV musia byť obozretní a nevystavovať sa zbytočne riziku nechráneného pohlavného styku. Môže to mať fatálne následky, ktoré nebudú vedieť zachrániť ani lekári. Zbytočne sa môžete vystaviť reinfekcii, ale aj iným pohlavne prenosným ochoreniam, ktoré môžu skomplikovať celú Vašu liečbu.