Existujú určité faktory, vplyvom ktorých sa prenos HIV z matky na dieťa stáva pravdepodobnejší. Tieto faktory zahŕňajú:

  • -Ochorenie v dôsledku HIV.
  • Vysoká vírusová záťaž a nízky počet CD4 buniek.
  • Odtečenie plodovej vody štyri alebo viac hodín pred pôrodom.
  • Neliečená pohlavne prenosná infekcia v čase pôrodu.
  • Rekreačné užívanie drog, obzvlášť drogy užívané injekčne, počas tehotenstva .
  • Prirodzený pôrod (viac ako pôrod cisárskym rezom), ak je HIV vírusová záťaž zistiteľná.
  • Ťažký pôrod, ktorý vyžaduje napríklad použitie lekárskych klieští.
  • Dojčenie.

Na slovensku už boli realizované pôrody matiek s vírusom HIV vo viac ako 17 tich prípadoch. Doteraz sa u žiadneho dieťaťa nepotvrdila prítomnosť vírusu HIV v krvi, čo považujeme za úspech v našej krajine.