Ošetrovanie pacienta s vírusom HIV sa v princípe nelíši od ošetrovania bežných pacientov.

Ošetrovanie pri neinváznych zákrokoch.        

  • Počas zákroku nie je potrebné používať latexové rukavice, nakoľko v prípade neinvázneho zákroku pri ktorom sa dotýkate pokožky prenos nehrozí.
  • Všetky nástroje, ktoré prídu do styku so sliznicami je potrebné dezinfikovať.
  • Je potrebné používať jednorazové zdravotnícke pomôcky (rukavice, rúška, prípadne iné pomôcky)
  • Po zákroku postačuje základná dezinfekcia rúk vodou a dezinfekčným mydlom, prípadne dezinfekcia rúk dezinfekčným roztokom. 

Ošetrovanie pacientov pri inváznych zákrokoch

  • Počas zákroku je potrebné používať latexové rukavice, prípadne latexové rukavice, ktoré sú spevnené, aby nedošlo k pretrhnutiu.
  • Počas zákroku ( ošetrovanie otvorenej rany, ošetrovanie ústnej dutiny) sa odporúča mať chránič tváre, ktorým sa zabezpečí maximálna ochrana zdravotníckeho personálu. Prípadne odporúčame rúško, okuliare na tvár.
  • Počas zákroku je potrebné používať jednorazové zdravotnícke pomôcky, ktoré je potrebné po použitý zlikvidovať v zmysle legislatívy.
  • V prípade, že dôjde k styku biologického materiálu s odevom zdravotníckeho personálu k prenosu nákazy nedôjde. Pokožka je dostatočná brána, ktorá ak je neporušená, zabezpečí, že prenos vírusu HIV nehrozí.
  • Počas operácie pacienta s vírusom HIV sa odporúča maximálna ostražitosť. Presný postup ako vykonať rozsiahly operačný zákrok Vás oboznámi každý lekár, ktorý vedie operáciu a presne stanoví postup.
  • Počas zákroku nezabúdajte na špicaté a ostré predmety. No najmä na ihly, nožnice a prípadne iné ostré predmety. Ihly sa odporúča ihneď hodiť do pripravenej plastovej nádoby (nevkladať späť do ochranných obalov) aby sa minimalizovali možnosti poškodenia.  

V prípade, že dodržíte tieto postupy ošetrovania je riziko prenosu vírusu na zdravotnícky personál minimálne. Presný postup ako postupovať pri každom zákroku Vám poskytne Váš nadriadený. 

Pri ošetrovaní pacientov netreba zabúdať na „ Chartu práv pacienta“ ako aj zákon 576/2004 Z.z. Zákon o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Nezabúdajte aj na ľudský rozmer a to pocit pacienta, ktorého odmietne ošetriť pre svoje predsudky. Raz na jeho mieste môžete stáť Vy a byť odmietnutí.