Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Nemocničná 4
911 01 Trenčín
Poradňa prevencie HIV/AIDS
Odbery sa vykonávajú:
pondelok – piatok od 7.00 do 15.00 hod., anonymne, najlepšie 12 týždňov až 3 mesiace po styku
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Litvová
Telefón: 032/650 95 61
E-mail: [email protected]
Predodberové a poodberové poradenstvo. Výsledky do týždňa po odbere.