Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Halenárska 23
917 09 Trnava
Poradňa prevencie infekcie HIV/AIDS
Odbery sa vykonávajú: pondelok a streda od 8.00 hod. do 10.00 hod.
Kontaktná osoba: MUDr. Viliam Damin
Telefón: 033 553 11 33, 033 551 15 96
E-mail: [email protected]
Predodberové a poodberové poradenstvo.