Krvný prenos HIV

posted in: Uncategorized | 0

Darcovstvom krvi je možnosť prenosu HIV krvou a krvnými derivátmi veľmi nízka, vzhľadom na používané technológie na testovanie krvi a na výber darcov. Na Slovensku sa používajú vysoko citlivé diagnostické súpravy, jedny z najmodernejších na svete. V SR je zatiaľ iba 1 prípad potvrdeného prenosu HIV pri transfúzii. Pri drobných poraneniach je nebezpečie nákazy vírusom HIV od infikovaného človeka nepravdepodobné, pretože by muselo dôjsť k priamemu kontaktu dvoch krvácajúcich rán.

Avšak základom je, že darovanie krvi, krvných derivátov si nezamieňame s testom na HIV. Nakoľko hneď po rizikovej situácii nemusí byť test na HIV spoľahlivý! Nezabúdajte, že darovanie krvi, krvných derivátov je záchrana života!

Osobitnú skupinu ľudí predstavujú vnútrožilní užívatelia drog. Najmä v prípade, ak spoločne používajú ihly, striekačky i roztok drogy, sú ohrození prenosom HIV. V prípade poranenia sa pohodenou injekčnou striekačkou je riziko prenosu HIV nízke, pretože vírus na vzduchu rýchlo hynie. Omnoho vyššie je však riziko prenosu hepatitíd typu A, B a C.

Rizikové sú tiež zákroky ako tetovanie, piercing, prepichovanie uší a akupunktúra. Je preto nevyhnutné, aby takéto zákroky vykonávali len ľudia s platnou licenciou, ktorí dodržujú zásady hygieny a ochrany zdravia svojich zákazníkov / pacientov.