1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
HIV je síce nevyliečiteľné ochorenie ale v súčasnej dobe liečiteľné!

HIV je síce nevyliečiteľné ochorenie ale v súčasnej dobe liečiteľné!

Jediná prevencia voči HIV je ochrana.  Používajte kondóm a chráňte seba a ostatných.

Jediná prevencia voči HIV je ochrana. Používajte kondóm a chráňte seba a ostatných.

Previous
Next

Ako sa brániť? prevencia je najlepšia ochrana

Ochrana pred HIV Jediná účinná obrana, respektíve prevencia,ktorá je 100 % zaručená je sexuálna absencia! No to v dnešnej modernej dobe internetu je to nereálne.

Viac info »

HIV a zákon dve roviny zákona vo vťahu k HIV

HIV a zákon Pacienti nie sú zo zákona povinní sa liečiť. Žiadna zákonná povinnosť neukladá infikovanému pacientovi podstupovať liečbu.

Viac info »

Prenos HIV vírus HIV nie je odolný

Prenos HIV Mimo organizmus prežíva veľmi zle a iba krátkodobo. Tento vírus je veľmi citlivý najmä na teplo, pričom teplotu 60 ° C neprežije.

Viac info »

Vitajte na portali HIVpomoc.sk

Boj proti HIV potrebuje silné osobnosti aj na Slovensku, pretože mnoho ľudí na Slovensku ešte stále osdudzuje ľudí žijúcich s HIV a odsúva ich na kraj spoločnosti, pričom si neuvedomujú, že aj sami, alebo ich blízki, sa takými môžu stať. 

Občianske združenie Hivpomoc.sk chce pomôcť v tejto veci. Uvedomujeme si silnú stigmatizáciu HIV pozitívnych ľudí spoločnosťou, odmietanie zo strany niektorých lekárov, diskriminácie v mnohých oblastiach.

Chceme prinášať najnovšie informácie zo sveta v problematike HIV/AIDS, poskytnúť pomocnú ruku "pozitívnym" ľuďom. Veľký dôraz kladieme na prevenciu. Prevencia je vždy lepšia ako liečba, a v konečnom dôsledku je aj lacnejšia. Vzdelávaním a správnymi informáciami chceme pomôcť pochopiť hrozbu HIV/AIDS a povzbudiť hlavne mladých ľudí k zodpovednému správaniu. 

"Najdôležitejšie však je, že ak je človek HIV pozitívny aj naďalej ostáva našou rodinou, kamarátom, známym, kolegom, spolužiakom... "
doc. RNDr. Danica Staneková, CSc. 

Náš Facebook

Videoprezentácia

Go to Top